Vnitřní směrnice - GDPR - Poukazy - Osobní věci

Klient si společně s rezervací svého termínu přečetl, chápe, přijímá a souhlasí s podmínkami Vnitřní směrnice kosmetického studia HK BEAUTYCARE a zavazuje se k dodržování pravidel pro rezervaci, rušení termínů a systému záloh.

Rezervace, Zrušení: telefonicky

KOSMETIKA

  • kosmetika, depilace, úprava obočí, lash lifting, mikrojehličkování): bez zálohy termínu*
  • zrušení je nutné provést 24 hodin před termínem
  • *POZOR z důvodu pozdního zrušení termínu nebo nedostavení se na objednaný termín Vám formou MMS bude zaslána FAKTURA se splatností 14 dní ,,Za pozdní zrušení termínu nebo nedostavení se na rezervovaný termín". 
  • za každých rezervovaných 30min. účtuji 150Kč


PERMANENTNÍ MAKE-UP

  • záloha na termín 1000 Kč (rezervujete si 3 - 5 hod.)
  • zrušení je nutné provést 48hod. před termínem, za dobu kratší záloha propadá, a je použita jako náhrada ušlého zisku a blokování termínu
  • zálohu je možné uhradit hotově nebo přes bankovní účet do 3 dnů, po zaplacení je termín rezervován v opačném případě bude rezervace zrušena
  • záloha bude v den rezervovaného termínu nebo včasného zrušení vrácena/odečtena nebo přesunuta na termín nový
  • číslo účtu: 51-5777480237/0100, do poznámky uvádějte celé jméno pro identifikaci platby


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zrušením termínu 24 hod. před jeho konáním z MÉ strany Vám bude nabídnuta sleva 10%. Rušte prosím včas své termíny - není možné vždy za 1-2 dny zrušený termín obsadit. Pokud za sebe seženete adekvátní náhradu (faktura za nedostavení se na termín) vám nebude zaslána.

Klienty objednávám maximálně na 2 měsíce dopředu nehledě na aktuální obsazenost, dovolenou, svátky z důvodu udržitelnosti termínu z obou stran.GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Klient/klientka Kosmetického studia HK BEAUTYCARE

Poskytujete Kosmetickému studiu HK BEAUTYCARE, IČO 87719550 souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Shromažďované informace: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, email, číslo účtu, údaje o zakoupeném zboží, data a druhy kosmetických ošetření, základní zdravotní stav, který se vztahuje k jednotlivým procedurám (stav pleti, alergie, nemoci, užívání léků, menstruace, ad).

Fotografie, video záznamy jsou zveřejněny jen se souhlasem klienta/ky. Viz informované souhlasy k jednotlivým ošetřením.

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

· zajištění komunikace s vámi 

· klientského servisu (telefonické hovory, sms připomínkový systém)

· zajištění vysokého standardu služeb a péče o vaší pokožku

· zajištění vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb všemi dostupnými formami, zejména zasíláním SMS zpráv, letáků/ceníku, zveřejněním na webovských stránkách nebo sociálních sítích

· účasti ve věrnostních programech

· účasti na marketingových a společenských akcích kosmetického studia

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679. Máte právo nahlédnout do OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, které jste nám poskytl/a, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu. 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se zpracováním vašich OU se na nás můžete kdykoliv obrátit písemně.

POUKAZY

platnost 6 měsíců od data zakoupení

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat s časovým předstihem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření.

Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do kabiny, kde je poskytována služba, za případně ztráty věcí zákazníka před, během a po ošetření a za věci odložené v prostoru čekárny nebo recepce studio HK BEAUTYCARE neručí.