Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamace se uplatňuje v den uskutečnění a před zaplacením služby. 

Ve výjimečném případě může zákazník uplatnit reklamaci později. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její provedení vymáhány po zákazníkovi.


VZOR reklamačního řádu v provozovně HK BEAUTYCARE